Logo voor Net(Anders)Werken

Posted By Erwin |


Net(Anders)Werken is een initiatief van BuzzyChain. Net(Anders)Werken is een concept om nieuwe vormen van bedrijfsvoering, samenwerking, netwerken en vakmanschap toe te passen binnen bedrijven als antwoord op de vraag naar meer rendement.

Het eerste logo voorstel is een heel kleurig logo, om de omslag in denken te benadrukken.

netanderswerken1

Uiteindelijk hebben we besloten om het geheel om te draaien en ziet het logo in zijn definitieve vorm er as volgt uit:

netanderswerken2

We hebben hier met name toe besloten omdat deze versie op klein formaat beter leesbaar is en beter op de overige huisstijlen aansluit.